Close

   
 
          
 

Instal.lacions

Saint George's School valora i té cura de la qualitat de vida dels seus alumnes. El plantejament educatiu del centre comprèn el coneixement social i cultural amb l'entorn, així com el contacte amb la natura, la gestió del temps de lleure i l'estimulació de la pràctica esportiva. Les instal·lacions amb les quals compta Saint George's School i l'entorn natural on es troba ens permeten dur a terme una programació educativa que afavoreix un desenvolupament holístic, complet, harmònic i equilibrat de l'alumne/a.


El nostre centre consta de tres edificis. Tots els espais gaudeixen d'unes característiques comunes:

 • Els espais destinats a l'ensenyament són exteriors i gaudeixen de llum natural.
 • Estan dissenyats per afavorir el treball i poder impartir classes aprofitant al màxim la confortabilitat dels estudiants.
 • El mobiliari escolar i la distribució dels espais està adaptat a les característiques de cada etapa i a les necessitats dels alumnes.

* Cliqueu els números del mapa per ampliar la zona que desitgeu visualitzar.

Aules Aula de racons, sala polivalent i aula de psicomotricitat Sorral Pista de futbol i circuit de bicicletes Estructures amb terra de cautxú Piscina climatitzada Aules Aules d'informàtica Biblioteca Aula de música Aules d'art i tecnologia Piscina climatitzada Gimnàs poliesportiu Diferents zones d'esbarjo Zona de bosc Pistes esportives exteriors Aules Aula d'Informàtica, Dibuix tècnic i sala de conferències i audiovisual Laboratoris de Física, Química i Biologia Biblioteca Cafeteria i zona ajardinada  Edifici d'Educació Infantil
 • 1. Aules
 • 2. Aula de racons, sala polivalent i aula de psicomotricitat
 • 3. Sorral
 • 4. Pista de futbol i circuit de bicicletes
 • 5. Estructures amb terra de cautxú
 • 6. Piscina climatitzada
  Edifici d'Educació Primària i Secundària
 • 7. Aules
 • 8. Aules d'informàtica
 • 9. Biblioteca
 • 10. Aula de música
 • 11. Aules d'art i tecnologia
 • 12. Piscina climatitzada
 • 13. Gimnàs poliesportiu
 • 14. Diferents zones d'esbarjo
 • 15. Zona de bosc
 • 16. Pistes esportives exteriors
  Edifici de Batxillerat
 • 17. Aules
 • 18. Aula d'Informàtica, Dibuix tècnic i sala de conferències i audiovisual
 • 19. Laboratoris de Física, Química i Biologia
 • 20. Biblioteca
 • 21. Cafeteria i zona ajardinada

 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es