Close

   
 
          
 

ESO

L'Educació Secundària Obligatòria va adreçada als alumnes que tenen entre 12 i 16 anys i s'estructura en quatre cursos distribuïts en dos cicles: 1r Cicle i 2n Cicle.


En el primer cicle d'ESO es consoliden els aprenentatges instrumentals de l'Educació Primària, s'inicia els alumnes en altres camps del saber i s'aprofundeixen les àrees fonamentals, impulsant que en el segon cicle d'ESO els estudiants assoleixin els aprenentatges, les estratègies i les habilitats necessàries per a poder iniciar els futurs estudis.


  Es planteja una educació integral la qual pretén treballar l'adquisició d'unes competències bàsiques:
 • Competències comunicatives
 • Competències metodològiques
 • Competències personals
 • Competències específiques centrades en conviure i habitar el mónEn aquesta etapa l'alumne/a desenvolupa les seves capacitats tot donant un sòlid i ampli coneixement científic, tecnològic, artístic i humanístic. Per tal de portar-ho a terme ens basem en els següents trets:


 • Donar a l'alumne/a uns recursos per facilitar el desenvolupament d'aprenentatges tot preparant-lo per a introduir-se a la societat actual i la seva evolució.
 • Tenint en compte la diversitat de la societat moderna i per a potenciar les seves habilitats lingüístiques, introduir un altre idioma: la Llengua francesa.
 • Preparar l'alumne/a per a la carrera, el treball professional, etc... amb l'objectiu de fer front a les dificultats i educar-lo en valors per arribar a ser una persona íntegra al servei de la societat.
 • Donar els mitjans per tal d'orientar l'alumne/a en la presa de decisions que determinarà el seu futur professional i laboral.
 • Oferir eines per aprendre més i millor: tècniques d'estudi, estratègies de treball, noves tecnologies, iniciació a la recerca, tècniques de laboratori, etc.


L'avaluació del procés d'aprenentatge de l'alumnat d'ESO és contínua i pròpia segons les matèries.


El seguiment d'aquest procés d'avaluació es porta a terme a través del/a Tutor/a i es concreta en entrevistes periòdiques i en el lliurament de Butlletins de notes trimestrals.
 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es