Close

   
 
          
 

Educació Infantil

L'educació infantil atén a infants d'1 a 6 anys. Aquesta etapa s'organitza en dos cicles:
  • NURSERY: que engloba dos cursos: Nursery 1 i Nursery 2 per a nens/es d'1 a 3 anys
  • INFANTS: que comprèn tres cursos: Infants 1, Infants 2 i Infants 3, destinats a nens i nenes de 3 a 6 anys.

L'etapa d'educació infantil compta amb un edifici propi construït per a atendre les necessitats dels nens i nenes de l'etapa.


El desenvolupament del llenguatge en totes les seves vessants esdevé un dels objectius principals del projecte educatiu de centre el qual es complementa amb el desenvolupament cognitiu, social, adaptatiu i emocional.


L'anglès és la llengua vehicular d'aprenentatge de l'educació infantil la qual es troba en totes les activitats que s'ofereixen. Cada grup d'infants té una tutora anglesa que farà el seguiment, tant individual com de grup, del procés d'aprenentatge dels infants tutoritzats i afavorirà que se sentin segurs i acollits. A les aules de Nursery 1 i 2 i Infants 1, permanentment, es compta amb l'ajuda d'una educadora auxiliar de parla anglesa.Es complementa el desplegament del currículum amb una sessió diària duta a terme en llengua catalana.


A causa de la immersió lingüística es recomana la incorporació dels alumnes a l'etapa d'Educació Infantil.


Considerem el joc i el desenvolupament psicomotor com elements característics de l'etapa i, per això, es disposa d'espais per a potenciar els diferents tipus de joc.


Entre d'altres, l'escola gaudeix d'una àmplia sala estructurada com a sala de racons, un espai diàfan per a dur a terme activitats de moviment i una piscina climatitzada adaptada a les condicions físiques i necessitats educatives dels infants d'1 a 6 anys.


En el pati de l'escola els nens i les nenes poden gaudir d'un ampli sorral, una pista de futbol adaptada, estructures diverses amb terra de cautxú i material educatiu que ells poden usar per a completar el seu joc.


La nostra metodologia es basa en formar nens/es actius i autònoms estimulant el desenvolupament constant, la iniciativa per a aprendre i la creativitat per a actuar en situacions determinades.


Es divideix el curs escolar en tres trimestres els quals tenen una programació pròpia dins el marc dels objectius del curs. Existeix una avaluació constant del desenvolupament dels infants, la qual es transmet a través d'entrevistes personals amb els pares i d'informes trimestrals del procés seguit per l'alumne/a i del nivell d'adquisició dels aprenentatges i de les capacitats.
 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es