Close

   
 
          
 

Projecte lingüístic. English

Saint George's School és una escola plural, oberta i internacional. L'alumne/a de Saint George's School es va impregnant de dues cultures: la nostra i l'anglesa, la qual cosa genera una mentalitat més oberta i més rica que facilitarà el futur de relacions personals i professionals dels estudiants.


Els nostres alumnes aprenen i viuen l'anglès no com una llengua estrangera sinó com a llengua vehicular en el procés d'ensenyament-aprenentatge. Per aconseguir-ho fem ús d'un sistema d'immersió de la llengua anglesa portat a terme per un professorat nadiu.


El projecte lingüístic de la nostra escola queda distribuït de la següent manera:


Etapa InfantilSaint George's School aplica el sistema d'immersió lingüística des d'un any d'edat on els infants viuen i aprenen en llengua anglesa en les àrees de: descoberta d'un mateix i dels altres, descoberta de l'entorn i comunicació i llenguatges. Aquesta immersió es porta a terme durant tot l'horari escolar, exceptuant un mòdul realitzat en llengua catalana.Etapa PrimàriaEn aquesta etapa totes les àrees són impartides en llengua anglesa, excepte els mòduls de llengua catalana. La llengua castellana es comença a impartir a 1r de Primària amb igual nombre d'hores que la llengua catalana.


Al cicle superior, s'introdueix l'aprenentatge d'una nova llengua: el francèsEtapa SecundàriaEn el primer cicle d'ESO seguim la mateixa immersió lingüística que a l'etapa de Primària i en el segon cicle d'ESO queden determinades algunes àrees més en llengua catalana tot preparant els alumnes per als futurs estudis superiors a Catalunya.


Es continua amb l'aprenentatge de la llengua francesa.Etapa BatxilleratLes matèries que es fan en anglès són la Llengua anglesa i les matèries optatives d'aquesta àrea. Les altres assignatures són impartides en Llengua catalana. Seguim oferint la Llengua francesa com a matèria optativa.


Al llarg de les etapes escolars es prepara els alumnes per a realitzar els exàmens d'Ucles. Ucles és una delegació de l'Associació d'Examinadors Lingüístics d'Europa (ALTE). Les titulacions que ofereixen actualment són les més reconegudes i prestigioses en llengua anglesa a nivell mundial. Aquests es basen en el CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) i avaluen cada alumne/a en les competències de: lectura, escriptura, comprensió i expressió oral.

  Exàmens a l'Educació Primària:
 • Primary 2: Starters
 • Primary 4: Movers
 • Primary 5: Flyers
 • Primary 6: KET (Key English Test) - A2 (Level on CEFR)
  Exàmens a l'ESO i Batxillerat:
 • ESO 1: PET (Preliminary English Test) - B1 (Level on CEFR)
 • ESO 2 o 3: FCE (First Certificate in English) - B2 (Level on CEFR)
 • ESO 3, 4 o Batxillerat: CAE (The Certificate in Advanced English) - C1 (Level on CEFR)
 • ESO 4 o Batxillerat: CPE (The Certificate of Proficiency in English) - C2 (Level on CEFR)

A Batxillerat, els alumnes es presenten al nivell avançat d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes, examen reconegut oficialment a l'Estat espanyol. També oferim la possibilitat de presentar els nostres estudiants al nivell intermedi o avançat de francès de l'Escola Oficial d'Idiomes.


leer más

Esdeveniments

Matrícula oberta curs escolar 2017-18. Sol·licita visita.

     

NOTÍCIES
Fri, 24 Nov 2017
FAPEL UNIVERSITY
Tue, 21 Nov 2017
TEATRE A 4t D’ESO
Wed, 15 Nov 2017
Dia de la Ciència
 
Click Edu


 
 
C/ Josep Pla 2-4, Urbanització Fornells Park. - Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69 - 17458 Fornells de la Selva  |   Avís legal info@saintgeorgeschool.es